ÍslenskaEnglish
Búðarháls 1
Búðarháls 2
Búðarháls 3
Búðarháls 4
Búðarháls 5
Búðarháls 6
Búðarháls 7
Búðarháls 8
Búðarháls skissa

Búðarhálsvirkjun

Búðarhálsvirkjun er virkjun í Tungnaá og nýtir um 40 metra fall í ánni frá frávatni Hrauneyjafossvirkjunar að Sultartangalóni. Uppsett afl stöðvarinnar verður 95 MW

Búðarhálsstöð er nýjasta aflstöð Íslendinga. Hönnun stöðvarhúss í núverandi mynd hófst 2008 og framkvæmdir 2010. Stöðin var gangsett þann 7. mars 2014.

Verkkaupi: Landsvirkjun

Meðhönnuðir:
Efla
Verkís
Landslag

Aðalverktaki:
Ístak hf.