Búðarhálsvirkjun

[three-fourth]


[/three-fourth]

[one-fourth last]
Búðarhálsvirkjun

Búðarhálsvirkjun er virkjun í Tungnaá og nýtir um 40 metra fall í ánni frá frávatni Hrauneyjafossvirkjunar að Sultartangalóni. Uppsett afl stöðvarinnar verður 95 MW

Búðarhálsstöð er nýjasta aflstöð Íslendinga. Hönnun stöðvarhúss í núverandi mynd hófst 2008 og framkvæmdir 2010. Stöðin var gangsett þann 7. mars 2014.

Verkkaupi: Landsvirkjun

Meðhönnuðir:
Efla
Verkís
Landslag

Aðalverktaki:
Ístak hf.

[/one-fourth]